24nov2015

Min resa mot förändring

Att ändra ett beteende är en process. Beteendeförändringprocessen måste få ta tid och förflyttningarna mellan de olika stadierna sker både framåt och bakåt, återfall i gamla vanor är en naturlig del av processen. Om behovet av förändring gäller en bättre hälsa, förändringar på jobbet eller i privatlivet så finns några viktiga faktorer att tänka på:

• Insikt om att en förändring är nödvändigt
( som det är nu så är det inte bra, jag känner mig otillfreds och jag utnyttjar inte min fulla potential, jag inser att jag måste ta tag i problemet)

 

• Motivation att förändra
(jag vill verkligen åstadkomma en förändring, jag ser mitt ”framtids-jag” och jag känner förväntan och glädje till att förändra)

 

• Ett tydligt mål för vad jag vill uppnå
(jag har definierat mitt mål, det är konkret och tydligt)

 

• Sätta upp delmål,
(för att nå mitt mål har jag delat upp resan mot målet i delmål, jag kommer steg för steg närmre mitt mål)

 

• Lägga upp en plan för att nå dit
(förutom mina delmål så har jag gjort en konkret plan som jag har tidsatt)

 

• Belöning
(när jag når mina delmål ser jag till att belöna mig själv, jag firar alla mina framgångar)

 

• Återfall och bakslag
(jag vet att jag inte alltid kommer att lyckas, det är naturligt men jag ger inte upp för det)

 

Om planen inte håller, tänk igenom vad som gick fel.
• Har jag satt för tuffa mål?
• Är tidplanen orealistisk?
• Vad kan jag göra annorlunda?
• Revidera din plan och fortsätt mot målet.

 

In touch coaching & consulting – coachar dig på din livsresa!

 

minvagmotforandring