Coaching & Consulting

Hur väl fungerar din organisation? Har ni svårt att fungera som ett lag där alla i teamet arbetar mot samma mål? Ägnar ni tid och kraft åt interna stridigheter och det som varit, istället för att driva utvecklingen framåt? Hur får vi fram det bästa i oss själva och våra medarbetare och hur utnyttjar vi vår fulla potential för att nå fastställda mål?

Hur kan jag hjälpa dig?

Coaching kan vara det som gör skillnaden och jag arbetar med effektiva metoder anpassad för dig eller din arbetsgrupp på jobbet. Tillsammans identifierar vi problemområden, hittar nya förhållningssätt, sätter konkreta mål, tidsplaner och arbetssätt.

Verktyg och arbetssätt

  Personlig coaching
  Ledarcoaching

Personlig coaching

Vem som helst kan behöva en coach under olika tillfällen i livet. Både i stora och små beslut som man behöver fatta. Det kan vara att få stöttning och utveckling för att nå dina personliga mål i både arbetslivet och privatlivet. Att ta klivet att byta jobb eller att få bättre självinsikt och ökad självkänsla. Jag hjälper dig att hitta svar och få ett rikare liv.

Ledarcoaching

Som chef eller arbetsledare ställs du dagligen för höga krav, svåra beslut och avgörande val. Att vara chef kan ofta kännas ensamt och många chefer upplever att de inte räcker till och har svårt att prestera efter deras egentliga förmåga. Om du känner igen dig kan vi lugna dig, du inte är ensam! Jag hjälper dig att hitta fokus, tänka klart och hitta ett självförtroende och en arbetsglädje i din ledarroll. Du får ett professionellt bollplank att dela dina tankar och idéer med som hjälper dig att utvecklas i din position som chef.

Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar eller vill veta mer om mina tjänster.

Jag vill bara bli kontaktad via E-post

In Touch - Coaching & Consulting