Föreläsningar

 

 

Chef – ledare

Att vara chef och ledare är inspirerande, kul och utmanande. Du är delaktig och beslutsmässig i viktiga frågor, du har helhetsbilden, du är väl insatt i vision, mål och verkställighet. Men det kan också vara tufft, kämpigt och till tider ensamt. Du förväntas att vara på topp, stödja och motivera dina medarbetare, vara en god förebild och ha koll, både på vardags- och framtidsfrågor.

Kurs/föreläsningsinnehåll:
Mina värderingar – vad jag står för i min ledarroll
Att hitta energikällor – stöd och mentorskap i ledarrollen
Balans mellan arbete – fritid
Att prioritera – rutinuppgifter och vardagsproblem kontra vision och långsiktiga mål
Föreläsningen lyfter exempel på vanliga vardagsproblem och utmaningar som chefen och ledare har att hantera samt konkreta verktyg och metoder för att underlätta prioriteringen av uppgifter och ansvar.
Målgrupp: Chefer

 

 

Konsten att Leva Livet

Föreläsning
Föreläsningen handlar om vårt stressade liv där återhämtning är en bristvara. Vad som händer med kroppen och hur allvarligt det är att inte sköta sin hälsa. Hur du påverkas mental, på arbetet och i privatlivet. Att inte lyssna till kroppens varningssignaler är att leka med elden.
Föreläsningen belyser ett generellt folkhälsoproblem men också hur vi som personer kan förhålla oss till dagens höga tempo, informationsflödet och den allt snabbare förändringstakten.
Målgrupp: Öppen

 

 

Tankens makt – drömmar- visioner och verklighet

Föreläsning
Var finns den mentala ribban? Vem sätter gränsen för hur långt jag kan nå? Är det möjligt att med hjälp av mental träning och visualisering prestera utöver det vanliga?
Mental träning och visualisering inom idrotten är en väl förankrad arbetsmetod. Varför inte använda detta i arbetslivet och privat?
Målgrupp: Öppen